Et rom med en glassvegg og en hvit disk med en plante

Informasjon til pasienter

Her finner du det du trenger å vite som pasient, om du skal på poliklinikken eller på sykehuset vårt.

Henvisning og vurdering
Aktuelle pasientgrupper som bør behandles/utredes i alderspsykiatrien:

Pasienter med alvorlig psykiatrisk lidelse som debuterer etter fylte 65 år

Pasienter med demenssykdom og betydelige atferdsproblemer og/eller psykiatriske symptomer.

Pasienter med uavklart demenssykdom eller mistanke om kognitiv svikt. Dette gjelder også pasienter under 65 år.

Pasienter med en alvorlig psykiatrisk lidelse fra tidligere, men ingen etablert kontakt i voksenpsykiatrien, eller når samtidige sykdommer og/eller høy alder gjør alderspsykiatrien hensiktsmessig.

Pasienter med sammensatte og komplekse tilstander som involverer psykiatri, somatikk, kognisjon og multifarmasi.

 

FØR
Utredning i poliklinikk

Når din henvisning har blitt rettighetsvurdert og rett til helsehjelp i spesialisthelsetjeneste er innvilget, vil du få innkalling til time. Noen ganger ønsker vi at du har med deg pårørende til undersøkelsen. Du vil få beskjed om dette på forhånd.  

Du blir tatt imot av en fagperson, som vil informere deg om hva som skal skje før undersøkelsen starter.

 

Husk å ta med: 

Briller og høreapparat dersom du bruker det 
Oversikt over hvilke medisiner du bruker

Behandleren snakker med deg om din situasjon, og bruker standardiserte skjemaer for å kartlegge dine symptomer og plager. Det kan være kartlegging av ditt humør, dine angstplager eller hukommelsesproblemer. Dersom det er nødvendig vil en lege undersøke deg kroppslig. 

Hvis du har med deg pårørende vil en behandler gjerne snakke med vedkommende. Pårørende blir også bedt om å besvare spørsmål om din situasjon. På slutten av utredningen vil du og dine pårørende ha en felles avsluttende samtale med behandler.

Ved behov kan du bli henvist til supplerende undersøkelser. Det kan være spinalprøve, MR-bilde av hodet og/eller blodprøver.

Ambulant utredning

Ambulant utredning betyr at fagpersoner fra spesialisthelsetjenesten besøker deg der du bor. Dette skjer i de tilfeller hvor du er så alvorlig psykisk syk eller fysisk svekket at du ikke kan komme til poliklinikken.


Under undersøkelsen vil vi ha en samtale med deg. I tillegg bruker vi standardiserte utrednings- og kartleggingsinstrumenter. Pårørende blir også bedt om å besvare spørsmål om din situasjon, og om du bor i bolig med personell ønsker vi å innhente opplysninger fra dem også.


Utredning på alderspsykiatrisk sengepost

Hvis helsemessige og/eller praktiske forhold tilsier at du trenger å legges inn på alderspsykiatrisk sengepost, vil utredningen foregå der. 

Når du kommer til sengeposten vil du bli tatt imot av en fagperson som viser deg rommet ditt og enheten du skal være på. Du vil få en samtale med sykepleier/miljøterapeut og lege. Pårørende eller personal fra den institusjonen du har vært på kan være tilstede under samtalen. Legen vil undersøke deg og bestille eventuelle nødvendige tilleggsundersøkelser.


Under oppholdet på sengeposten vil det bli tatt forskjellige tester. Pårørendemøte blir avtalt etter behov. Vi vil vurdere dine ressurser med tanke på egenomsorg og du får samtale med din behandler minst en gang i uken.

Før du reiser hjem vil det være et oppummeringsmøte, eventuelt sammen med andre aktuelle representanter fra sykehuset og din kommune. Det blir også etablert kontakt med kommunen for informasjon om hjemreise dersom du har behov for kommunale tjenester. Hvis du trenger nye medisiner blir dette ordnet før du reiser hjem.
 
UNDER
Slik foregår utredningen 
Uansett om utredningen foregår på poliklinikk, hjemme hos deg eller mens du er innlagt på en alderspsykiatrisk sengepost, består den av de samme hovedelementene:  

 

Samtale for å kartlegge symptomer og plager 
Behandleren du møter vil snakke med deg om din situasjon, og bruke standardiserte skjemaer for å kartlegge dine symptomer og plager. Det kan for eksempel være kartlegging av humør, angstplager eller hukommelsesproblemer.  

 

Fysisk undersøkelse 
Dersom det er nødvendig vil en lege undersøke deg fysisk, og henvise deg til eventuelle tilleggsundersøkelser, for eksempel spinalprøve, MR-bilde av hodet og/eller blodprøver. 

 

Samtale med pårørende og evt. behandlere/pleiepersonale  
Hvis du har med deg pårørende vil en behandler gjerne snakke med vedkommende. De blir bedt om å besvare spørsmål om din situasjon, og vi innhenter også opplysninger fra personalet der du bor. Pårørendemøte blir avtalt etter behov. 

 

Oppsummering/videre plan 
På slutten av utredningen vil du og dine pårørende ha en felles avsluttende samtale med behandler. Hvis du har vært innlagt ved alderspsykiatrisk sengepost under utredningen, vil det være et oppummeringsmøte før du reiser hjem, eventuelt sammen med andre fagpersoner fra sykehuset og din kommune. Hvis du trenger kommunale tjenester, vil sykehuset gi kommunen beskjed om at du skal skrives ut. 

 

Behandling
Behandlingen kan bestå av psykoterapi, behandling med medisiner og elektrokonvulsiv terapi (ECT), og psykososiale tiltak. Psykososiale tiltak skal hjelpe deg med praktisk hjelp og sosiale utfordringer i hverdagen.  Vi ønsker å tilrettelegge behandlingen i samarbeid med deg og dine pårørende.

 

Medisiner kan være aktuelt ved ulike psykiske symptomer. Legen vil være spesielt opptatt av om medisinen passer sammen med de andre medisinene du bruker og det vil være viktig at du gir beskjed om bivirkninger.

 

ETTER
Etter behandling i alderspsykiatrisk avdeling kan det tilrettelegges for ulike alternativer for oppfølgning. 

Dersom du har vært behandlet ved innleggelse i døgnavdeling kan det være aktuelt at du i en periode kommer til alderspsykiatrisk poliklinikk eller får oppfølging ambulant. 
Noen ganger kan denne oppfølgningen også bli gitt ved et distriktspsykiatrisk senter (DPS).
De fleste, både de som har vært behandlet ved innleggelse og de som har hatt et poliklinisk tilbud vil ha behov for tilbud i kommunehelsetjenesten som hjemmesykepleie, psykiatrisk sykepleier og hjemmehjelp. Fastlegen har da hovedansvaret for behandlingen din framover og vil samarbeide med aktuelle samarbeidspartnere.

Hvis du har fått time i vår poliklinikk, skal du møte på Haraldsplass sykehus i 7. etg.

Gå inn i hoved resepsjonen på Haraldsplass sykehus. Ta heisen til 4. etg. Når du kommer ut av heisen tar du til høyre og fortsetter over gangbroen, følg deretter merking «Olaviken» frem til ny heis ved laboratoriet. Ta derfra heisen til 7. etg.

Det er viktig at pårørende er med. Pårørende vil også bli stilt en del spørsmål, dette er en del av undersøkelsen. Ta med lesebriller og høreapparat dersom du bruker dette. Undersøkelsen tar ca 1 ½ time.

Dersom du bruker medisiner fast, tar du med en oversikt over disse når du kommer til timen.

Ta kontakt dersom du ikke trenger timen eller ikke kan møte.

Logg inn på www.helsenorge.no for å sende en melding. Dersom det er mindre enn to virkedager igjen til timen din må du kontakte oss direkte på telefon 55381880 .

Transport til behandlingssted:

Som hovedregel organiserer du reisen selv, og reisen blir dekket med standard kilometersats, uavhengig av hvilket transportmiddel du bruker. Reisen må være lengre enn ti kilometer hver veg og gå over mer enn en takstsone for å få reisegodtgjørelse

Dersom det mangler kollektivtilbud og du ikke kan bruke egen bil, kan du ringe Pasientreiser på 915 05 515 for å få råd eller hjelp til transport.

Dersom du av medisinske årsaker har behov for drosje, skal du ved første behandling kontakte den som har henvist deg til behandlingsstedet. Trenger du transport til oppfølgingstimer eller kontroller, kan du ta kontakt direkte med behandlingsstedet. Mer informasjon finner du på www.helsenorge.no.

 

Her kan du lese mer om poliklinikken vår.  Poliklinikk

Vi ønsker deg velkommen til NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus og vil at du ved innleggelsen til utredningsoppholdet noterer deg følgende:

Ta med rikelig med tøy. Sykehuset vasker ikke pasienttøy.

Husk å ta med toalettsaker: tannkrem / tannbørste, såpe, sjampo osv.

Vi ønsker at du ikke har med deg større pengebeløp eller bankkort, men det er fint om du har med ca kr 500 til privat forbruk.

Det er viktig at du tar med briller, høreapparat, rullator eller andre personlige hjelpemidler. Vi anbefaler at det ikke medbringes barberhøvler, men at du heller tar med barbermaskin.

Hvis du røyker - ta med tobakk.

Dersom du har mottatt skjema om «min livshistorie» er det fint om du tar dette med. 

Du ønskes velkommen til oss og vi håper du vil ha nytte av oppholdet!

Parkeringsplassen er bak sykehuset og gangavstand til inngang A.

Hvis du skal på poliklinikken på Haraldsplass, benytte parkeringshuset.

​​På sykehuset finnes det WIFI tilbud til pasienter og pårørende. Logg på gjestenettet:

gjest.ihelse.nett

​​Busstilbudet til sykehuset på Askøy finner du på Skyss.no og rute 485

Har behandleren din foreslått at du skal jobbe med øvelser hjemme? Under finner du lenker til ulike øvelser, din behandler vil hjelpe deg med hvilken øvelse som passer for deg. Trykk på lenken for å spille av lydfilen.

 

Progressiv muskelavspenning

Oppmerksomt nærvær for følelser kort versjon

Oppmerksomt nærvær for følelser lang versjon

Sist oppdatert 07.03.2024