Et rom med en glassvegg og en hvit disk med en plante

Poliklinikk

Poliklinikken til NKS Olavikens alderspsykiatriske sykehus tilbyr utredning, vurdering og behandling. Disse pasientgruppene tilbyr vi behandling: •Pasienter med psykiske lidelser som debuterer etter fylte 65 år • Pasienter over 65 år med psykisk lidelse fra tidligere, men ingen etablert kontakt ved DPS, eller når samtidige sykdommer og/eller alder gjør    alderspsykiatrien hensiktsmessig. • Pasienter med demens og utfordrende adferd og/eller psykiske symptomer.  • Pasienter med uavklart demensdiagnose, mistanke om kognitiv svikt eller andre   nevropsykiatriske symptomer på nevrodegenerativt grunnlag. Alder er av mindre   betydning for denne gruppen. Poliklinikken har lokaler på Haraldsplass sykehus Diakonale sykehus i 7. etg.

Kontakt

Telefon

Ved problemer med telefonlinjene på dagtid, kan du ringe mobilnr.: 92024282 til resepsjonen.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Hvis du har fått time i vår poliklinikk, skal du møte på Haraldsplass sykehus i 7. etg.

Gå inn i hoved resepsjonen på Haraldsplass sykehus. Ta heisen til 4. etg. Når du kommer ut av heisen tar du til høyre og fortsetter over gangbroen, følg deretter merking «Olaviken» frem til ny heis ved laboratoriet. Ta derfra heisen til 7. etg.