Olaviken-konferansen 2023

I oktober blir det igjen to inspirerende fagdager sentralt i Bergen, for alle som arbeider med eller interesserer seg for eldre og eldrehelse. Det blir også kulturelle innslag med blant demenskoret.

QR-kode

Olavikenkonferanse på Scandic Bergen City 25. og 26. oktober 2023.

 
 
Overordnet tema for årets konferanse er «Nevropsykiatri og eldre». Nevropsykiatri som tverrfaglig fagfelt handler om utredning og behandling av pasienter med psykiske lidelser som i de fleste tilfeller stammer fra en organisk hjernesykdom eller skade. Som fagfelt kombinerer nevropsykiatri organiske/nevrologiske og psykologiske perspektiver på sykdom og helse.
 

Demens nytt fra forskiningsfronten Geir Selbæk.pdf

Digitale samkonsultasjoner Minna Hynninen.pdf

Digitale samkonsultasjoner Anita Kvamme.pdf

Håndtering av langtkommen Parkinson Anette Storstein.pdf

Kognitiv trening Susanne Hernes.pdf

Medikamentell behandling av APSD 2023 Olakonferansen.pdf

Presentasjon Olaviken Marit Scmid.pdf

Sist oppdatert 27.02.2024