Hukommelsestimulerende terapi

Vi tilbyr gruppebehandling med Hukommelsesstimulerende terapi.

I Gruppene jobber vi med ulike oppgaver som stimulerer hukommelsen. I tillegg er gruppen et sosialt samlingspunkt for personer med hukommelsesvansker. 

 

Hva er HST?

HST er bygget på kunnskap om hva som kan hjelpe personer med demens å få bedre kognisjon. Tilbudet gis i grupper på 4-6 deltagere. I gruppene jobber vi med ulike kognitive oppgaver, på et nivå som er tilpasset gruppen. I tillegg skal gruppen være et sosialt samlingspunkt for personer med hukommelsesvansker.

 

Hvem passer tilbudet for?

Den som ønsker å gjøre noe selv for å forbedre sine kognitive vansker.  

 

Praktisk gjennomføring.  

Det vil være 14 samlinger i løpet av 7 uker. Deltagere får i tillegg en kartleggingssamtale før gruppesamlingene starter, og en evaluering etter gruppesamlingene er ferdig.

Sted: Haraldsplass sykehus 7. etasje.

For å kunne delta i gruppen må vi motta en henvisning fra lege. For ytterligere informasjon ta gjerne kontakt, tlf: 55 38 18 80.

 

 

Sist oppdatert 05.05.2023