En inngjerdet hage med et hus i bakgrunnen

Informasjon til deg som pårørende

Pårørende er en viktig del av pasientens nettverk, og er ofte en ressurs både i pasientens dagligliv og i behandlingssammenheng.

​Pårørende er en viktig ressurs i behandling og omsorg for sine nære.

Som pårørende har man kunnskap om den som er syk, og om deres livssituasjon og utfordringer.Dette perspektivet kan bidra med viktig informasjon i kartlegging og behandling av pasienten.

Samtidig er pårørende selv utsatt for belastning, og har egne behov for å bli sett, få informasjon og praktisk hjelp

 Her kan du lese mer om pårørendes rettigheter: https://www.helsenorge.no/parorende/parorendes-rettigheter/

    Sist oppdatert 26.02.2024