Gruppeterapi for angst og depresjon

Ved NKS Olavikens poliklinikk (Haraldsplass Diakonale Sykehus, 7 etg., Ulriksdal 8) tilbyr vi gruppeterapi for pasienter med hovedsakelig angst- eller depressive lidelser. Det er fortløpende inntak til gruppen og ukentlige gruppesesjoner.

Ved NKS Olavikens poliklinikk (Haraldsplass Diakonale Sykehus, 7 etg., Ulriksdal 8) tilbyr vi gruppeterapi for pasienter med hovedsakelig angst- eller depressive lidelser. Det er fortløpende inntak til gruppen og ukentlige gruppesesjoner.

For mange pasienter er gruppen et oppfølgingstilbud i ledd av tilbakefallsforbygging etter utskrivning fra døgnposten, men også andre som kan nyttiggjøre seg av gruppeterapi kan inkluderes. Deltakerne har ingen betydelig kognitiv svikt.

Ved oppstart i gruppen setter hver pasient opp individuelle mål i samråd med gruppelederne. Pasienten arbeider deretter mot målene gjennom samspillet med de andre i gruppen.

Tidspunkt for avslutning i gruppen er ikke fastsatt, men besluttes etter individuelle behov. 

 Grunntanken bak gruppeterapi er at mange av våre vansker, men også mulighet til endring, oppstår i relasjon til andre mennesker. Vi benytter betegnelsen «prosessgruppe» fordi det er fokus på å oppdage egne reaksjonsmønstre i en her-og-nå situasjon i møte med andre mennesker, som over tid kan bidra til forandring og utvikling. En slik prosess krever et miljø preget av trygghet og åpenhet.

Gjennom aktiv deltakelse og ærlige tilbakemeldinger fra medpasienter kan pasienten lære seg selv bedre å kjenne. Det kan sies at gruppeterapien styrker pasientens evne til å se seg selv utenfra og andre innenfra.

Aktiv deltakelse gir best utbytte av behandlingen. Terapiformen kan være krevende, men har for mange god effekt. Prinsipper fra kognitiv atferdsterapi underligger det terapeutiske arbeidet gjennom fokus på bevisstgjøring av sammenhenger mellom tanker, følelser og atferd.

 

For mer informasjon, ta kontakt med Eva Marie Buberg

tlf 56 15 10 00.

 

Sist oppdatert 07.05.2021