Nye kurs fra Ola-skolen

Programmet for Ola-skolen er klart for vinter 22/23

Ola-skolen høst 2022 og vår 2023

 Vi arrangerer følgende kurs på Ola-skolen:

 

TID-kurs

Tverrfaglig intervensjonsmodell for utfordrende atferd ved Demens og andre psykiske tilstander

 05.-06. desember

 Dag 1: 05. des. kl. 0900-1430 Basiskurs med grunnleggende innføring i metoden

 Dag 2: 06. des. kl. 9-12   Administratorkurs hvor man har fokus på det å lede et TID-møte  (halv dag)

 TID er et verktøy som anvendes for å utrede, tolke og behandle atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens og andre alvorlige psykiske lidelser. Kurset er lagt opp med forelesninger, øvelser og diskusjoner.

 Kursdagene er egnet for alle som arbeider med personer med demens og andre psykiske tilstander med utfordrende atferd.

 Man kan her velge å delta på begge dager eller bare dag 1.

Husk å presisere i påmeldingen på e-post hvilke dager du kommer.

 Pris: 600 kr dag 1, 400 kr dag 2.

 Påmeldingsfrist: 30.11.22

Det blir servert en enkel lunsj begge dager. Meld allergier i påmeldingen.

 Påmelding på mail: olaviken@olaviken.no

Begrenset antall plasser.

Kurssted: NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus

Ved spørsmål ring 56 15 10 00 og spør etter Nina Langøy eller Anne Sørvig​

 

  • Kognitiv stimuleringsterapi (KST) – et gruppetilbud for personer med demens,

Dato 10. januar 2023

Kognitiv stimuleringsterapi er en forskningsbasert behandling for personer med demens – som kan gi positiv effekt på kognisjon og livskvalitet. Tilbudet passer for personer med mild til moderat demens. Kognitiv stimulering i grupper er anbefalt i demensretningslinjen. Dette kurset gir kompetanse til å lede KST-grupper, og er spesielt relevant for ansatte på aktivitetssentre, dagtilbud for personer med demens, aktivitører på sykehjem og personell i omsorgsbolig.

Pris: 1100 kr, prisen inkluderer behandlingsmanualen for KST og lunsj

påmelding her​: Hukommelsestimulerende terapi/ Kognitiv stimuleringsterapi (deltager.no)

 

  • DETTE KURSET ER FULLTEGNET.Demens, angst og depresjon – basiskurs 23.-24.1.2023

Dag 1: Demens og utfordrende atferd – Kurset omfatter undervisning om demens og ulike former for demens, samt forståelsesmodeller for utfordrende atferd og tilleggssymptomer ved demens. I tillegg undervises det om behandlingsalternativer (medikamentelle, miljøterapeutiske) for demens og relaterte symptomer.

Dag 2: Angst og depresjon hos eldre – Kurset omfatter undervisning om angst og depresjon som psykiske lidelser, samt hvordan angst og depresjon ofte utarter seg hos eldre. Videre fokuseres det på behandlingsalternativer, inklusivt miljøbehandling.

Kursdagene er egnet for alle som arbeider med eldre i kommunehelsetjenesten, og er

lagt opp med forelesninger, diskusjoner og spørsmål i plenum. Undervisere er leger,

psykologer og sykepleiere som arbeider på Olaviken. Man kan velge å delta begge

dager eller bare en av dagene.

Pris: 600 kr per kursdag, inkludert lunsj.

Påmeldingsfrist 13. januar. 

Kursene arrangeres i våre lokaler på Askøy. Påmelding på olaviken@olaviken.no Følg også med på Facebook.

I tillegg tilbyr vi kurs i MAP (Møte med aggresjonsproblematikk), spisset mot alderspsykiatriske pasienter og personer med demens med utfordrende atferd. Vi kan også tilby skreddersydde undervisningspakker for en eller flere dager. For mer informasjon, se www.olaviken.no.​Sist oppdatert 20.02.2023