Dark Dem

Kan kunstig mørke dempe agitasjon hos personer med demens? Kunstig intelligens og kunstig mørke skal gi bedre behandling adferdssymptomer ved demens: DARK.DEM studien

Line Iden Berge er spesialist i psykiatri, overlege ved NKS Olaviken alderpsykiatriske sykehus og 1. amanuensis ved SEFAS.

I august 2022 fikk hun 10.6 mill/NOK fra Norges Forskningsråd til prosjekt «Virtual darkness and digital phenotyping in specialized and municipal dementia care: The DARK.DEM randomized controlled trial”.

DARK.DEM studien vil utvikle og vurdere effekt av ny diagnostikk og behandling for adferdsforstyrrelser ved demens, som for eksempel agitasjon, depresjon, psykose, angst og søvnvansker.

DARK.DEM RCTen vil undersøke om mørketerapi, dvs lys uten blågrønne bølgelengder, på kveld og natt i 14 dager som tillegg til ordinær sykehusbehandling vil dempe agitasjon og andre adferdsforstyrrelser ved demens. Delprosjektet DIG.DEM vil undersøke om vi kan bruke data fra smartklokker til bedre presisjon i diagnostikk av adferdsforstyrrelser ved demens, som for eksempel søvnvansker, depresjon og agitasjon. Delprosjektet DECIDE.DEM vil undersøke hemmere og fremmere for implementering av den nye kunnskapen i spesialist og kommunehelsetjenesten.  

 

Les mer om den kliniske studien her

 

Sist oppdatert 24.06.2024