Klagerett og rettsikkerhet

Dersom du er misfornøyd med behandlingen du får eller har fått på NKS Olaviken, kan du først ta det opp med din behandler eller alternativt klinikksjef Minna Hynninen (tlf 56 15 10 00).

Det finnes også eksterne instanser som kan kontaktes:

Kontrollkommisjonen

Kontrollkommisjonen behandler klager på innleggelser, bruk av tvang og lignende. Kontrollkommisjonen besøker Olavikens døgnavdeling ca. en gang i måneden. Den som fremmer sak for kontrollkommisjonen bør ha egen advokat. Advokathjelp er gratis når det fremmes sak om tvangsbruk. Institusjonen eller kontrollkommisjonen er behjelpelig med å skaffe advokat til klagesaker. Lederen for Kontrollkommisjonen kan kontaktes direkte eller pr. brev:

 

Tlf: 92 22 60 75

E-post: falch@falchadvokatene.no

Postadresse: Postboks 434 Marken, 5832 Bergen

 

Link til brosjyre: Kontrollkommisjonen – Pasientinformasjon

 

Statsforvalteren

Statsforvalteren behandler klager på innholdet i / kvaliteten av behandlingen. Du kan også sende en klage til statsforvalteren dersom du mener at du ikke har fått de tjenestene du har krav på. Klage til statsforvalteren skal være skriftlig.

 

Statsforvalteren i Vestland

Postboks 7310, 5020 Bergen

E-post: sfvlpost@statsforvalteren.no

Tlf. 57 64 30 00

 

Pasient- og brukerombudet

Pasientombudet skal væra pasienten sitt talerør og arbeide for pasientens rettssikkerhet. De hjelper pasienter og pårørende med råd, veiledning og bistand.

 

Pasient- og brukerombudet Vestland (kontor Bergen)

Besøksadresse: Zander Kaaes gate 7, 5015 Bergen

E-post: hordaland@pasientogbrukerombudet.no

Tlf. 55 21 80 90

 

Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk pasientskadeerstatning behandler søknader om erstatning, hvis du har fått en skade som skyldes en svikt i helsetjenesten.

 

Mer informasjon: https://www.helsenorge.no/klage-og-erstatning/slik-soker-du-erstatning/


Sist oppdatert 24.06.2021