Rekruttere og beholde

Dyktige medarbeidere, sunn husholdning og innovativ utvikling

Rekruttere og beholde ledere og medarbeidere gjennom:

  • Utvikling, forbedring og HMS
  • Inkludering
  • Dyrke det vi allerede er gode på
  • Balanse mellom plikter og rettigheter
  • Involvere bredt i prosess før ledelsen beslutter
  • Samarbeide med utdanningssektoren om rekruttering, forskning og utvikling
 
Ha sunn økonomi som utvikler tjenesten, fremmer bærekraftig miljø og forbruk, og har fokus på helse ved:

  • Aktivitet og behovsstyrt bemanning
  • Ansvarlig forbruk og produksjon
  • Skape rom for forskning og utvikling
  • Standardisere oppgaveflyt og pasientforløp​

Sist oppdatert 04.08.2022