Utviklingsplan 2035

NKS Olaviken er og vil være innovative også i fremtiden for å bidra til å løse fremtidens behov for alderspsykiatriske spesialisthelsetjenester og sikre våre pasienter gode tjenester

Et lite basseng i en bakgård

NKS Olaviken er størst innen fagområdet alderspsykiatri i Vestland. Vi er en aktiv pådriver for utvikling av et felles bærekraftig alderspsykiatrisk fagmiljø. Vi er ledende innen tjenesteinnovasjon for å skape et «utadvendt sykehus» og bringe spesialistkompetanse ut til pasientene. 

Vårt mål er at den psykisk syke eldre pasient i størst mulig grad skal få behandling der han/hun bor. Det betyr at vi vil tilby spesialisert alderspsykiatrisk kompetanse der pasienten bor når det er mulig, og høyspesialisert behandling i sykehus når det er nødvendig. 

​NKS Olaviken er pådriver for økt samhandling med pårørende, kommunen og andre deler av spesialisthelsetjenesten, og koordinering av det samlede alderspsykiatriske spesialisttilbudet med felles inntak av pasienter​.

Vi setter pasientenes behov i sentrum. Når vi rekrutterer og utdanner helsepersonell, når vi forsker, og når vi organiserer virksomheten vår – er pasientene viktigst. Både de pasientene vi har nå, men også de pasientene som trenger spesialisthelsetjenester om ti, tjue og tretti år. Vi er også svært bevisst på nødvendigheten av å tenke innovativt rundt hvordan vi jobber, for å møte fremtidens utfordringer med mangel på helsepersonell.

NKS Olaviken legger vekt på at tjenestene er innrettet etter pasientenes behov, med gode pasientforløp, helhetlig behandling og godt samarbeid med pårørende, fastleger, kommuner og øvrig spesialisthelsetjeneste. Det arbeides kontinuerlig med pasientsikkerhet og kvalitetsutvikling, med blant annet forbedringsprosjekter knyttet til kvalitetssikring av pasientens legemiddelliste og bruk av behandlingsplaner i miljøterapeutisk arbeid.  

Utviklingsplan 2035 peker retning og viser hvordan vi kan bidra til å dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjenester fremover. Nedenfor kan du lese mer om vårt målbilde og tiltak for pasientens helsetjeneste.​

 
her finner du utviklingsplanen i sin helhet: Utviklingsplan 2035.pdf
    Sist oppdatert 18.12.2023