Slik sender du faktura til NKS Olaviken

Slik sender du faktura til NKS Olaviken

En kalkulator og en penn
 • Faktura sendes fortrinnsvis som EHF-faktura til vårt organisasjonsnummer
  987 554 401. Eventuelt kan faktura sendes som PDF til regnskap@olaviken.no
 • Fakturaadresse er NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS, Askvegen 150, 5306 Erdal
 • Faktura merkes med bestillers navn, avdeling og eventuelt prosjektnummer  
 • Alle fakturaer må tilfredsstille bokføringsforskriftens krav om opplysninger, slik som fakturaadresse, fakturanummer og fakturadato  
 • ​Vi ønsker 30 dagers betalingsfrist  
 

Leveringsadresser i NKS Olaviken

 • NKS Olaviken, Askvegen 150, 5306 Erdal
 • Alderspsykiatrisk poliklinikk, NKS Olaviken, Ulriksdal 8, 5009 Bergen


Postadresser i NKS Olaviken

 • ​NKS Olaviken, Askvegen 150, 5306 Erdal
 • HDS, Olaviken poliklinikk, Postboks 6165, 5892 Bergen

​Vårt kontonummer for innbetalinger er 3208.27.67648.​Sist oppdatert 26.02.2024