Et tre gjerde foran en dam med et hus i bakgrunnen

Samfunnsansvar og miljøpolicy

Samfunnsansvar handler om hvordan vi som spesialisthelsetjeneste løser samfunnsoppdraget vårt i samspill med andre. Det handler om hvordan vi som aktør påvirker mennesker miljø og samfunn.

Om samfunnsansvar generelt

Spesialisthelsetjenesten forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet, og vi har en plikt overfor samfunnet å forvalte disse ressursene på en bærekraftig måte.

Staten stiller krav og forventningar til at virksomheter de eier, eller samarbeider med, skal opptre ansvarlig, være ledene i sitt arbeid for å vareta menneskeretter, arbeidstakerrettigheter, redusere sitt klima- og miljøfotavtrykk og forebygge økonomisk kriminalitet som, blant annet korrupsjon og hvitvasking av penger. 

Det å være en ansvarlig virksomhet betyr hva ansvar det er ventet at vi skal skal påta oss for mennesker, samfunn og miljø, som blir påvirket av virksomheten vår.​​​​​​​​

Kunder, samarbeidspartnere og andre har mulighet til å gi innspill på hvordan klima og miljøpåvirkningen av varer/ tjenester kan forbedres hos oss ved å sende mail til olaviken@olaviken.no

 

NKS Olaviken er Miljøfyrtårn-sertifisert!

En logo med blå og hvit bakgrunn
NKS Olaviken - Et miljøfyrtårn

Vi er utrolig stolte over å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Nå har vi et synlig bevis på at vi tar ansvar, og et konkret verktøy for å jobbe kontinuerlig med miljøforbedringer og grønn omstilling.  

Som Miljøfyrtårn tar vi bærekraft på alvor, og jobber kontinuerlig med miljøforbedringer og med å redusere våre klima- og miljøutslipp. Samtidig bidrar vi også til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. En bærekraftig fremtid trenger konkret handling og en felles innsats fra både næringsliv, myndigheter og forbrukere! 

Vil du vite mer om Miljøfyrtårn? Besøk www.miljofyrtarn.no

    Sist oppdatert 26.04.2024