Samhandling til det beste for våre pasienter

NKS Olaviken deltar i flere samhandlingsnettverk for å utvikle tjenesten til det beste for våre pasienter og ansatte

Et tre foran en bygning
Samhandling til det beste for våre pasienter

NKS Olaviken deltar i flere samhandlingsnettverk for å utvikle tjenesten til det beste for våre pasienter og ansatte:  

 • Fag og tjenesteutvikling i Region Nordhordland: Åtte kommuner i Nordhordland, Vestland Fylkeskommune, Helse Bergen, Haraldsplass diakonale sykehus og NKS Olaviken. Les mer på www.rnhelsehus.no 
   
 • Fagnettverk Huntington sykdom drives på oppdrag fra Helse- og Omsorgsdepartementet. NKS Olaviken har vært pådriver for nettverket og er en av fem ressurssentre som driver det Nasjonale nettverket sammen
   
 • Kunnskapsklynge for musikkterapi. Et samarbeid mellom universitet, høgskole, kommune, fylkeskommune og spesialisthelsetjeneste. Les mer på www.uib.no/polyfon
   
 • Smart Care Cluster et samarbeid der spesialist og kommunehelsetjeneste møter industri for innovasjonssamarbeid og utprøving. Les mer på www.NSCC (smartcarecluster.no) 

 • Ernæringsnettverk i Helse Vest består 31 medlemmer med bakgrunn innen klinisk ernæringsfysiologi og kokkefag fra Helse Stavanger, Helse Fonna, Helse Bergen, Voss, Haraldsplass, NKS Olaviken og Helse Førde
 • Ledernettverk mellom de private ideelle i Helse Bergens nedslagsfelt og Divisjon for psykisk helse i Helse Bergen 

 

Logo, firmanavn
Logoer samarbeidspartnere

 

 

Sist oppdatert 27.02.2024