Redusert tilbud ved NKS Olaviken

To seksjoner ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus stenger midlertidig ned fra og med mandag 8. januar til fredag 26. august på grunn av oppussing.

En vei med en bygning og trær på siden
NKS Olaviken. Oversiktsbilde

Bakgrunnen for oppussing er å lage skjermingsområder som er tilpasset dagens krav til skjerming av pasienter innen psykisk helsevern. 

I perioden tar NKS Olaviken ned pasientantallet fra 21 døgnplasser til 10.  

De pasientene som ikke prioriteres for utredning på døgn vil utredes og behandles ved NKS Olaviken sin poliklinikk.  

Henvisninger sendes som tidligere.  

Sist oppdatert 27.02.2024