Landskonferanse i alderspsykiatri i Bergen , i april 2025

Det blir Landskonferanse i alderspsykiatri i Bergen, i april 2025! NKS Olaviken og Seksjon for alderspsykiatri ved Helse Bergen arrangerer landskonferansen sammen med Aldring og helse. Konferansen blir i Scandic Ørnen, 29-30.4.2025, to hele dager med faginnlegg og sosialt samvær med kollegaer. Pga landskonferansen arrangerer vi ikke Olaviken-konferansen i år, vi sparer alle gode idéene til landskonferansen. Vi sees på Scandic Ørnen i april 2025!

En gruppe mennesker som sitter i et rom
Sist oppdatert 22.05.2024