NKS Olaviken tildelt 1 million i innovasjonsmidler

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus har blitt tildelt 1 million kroner i innovasjonsmidler fra Helse Vest

Tekst

For å stimulere til kvalitetsforbedring i helseforetakene, deler Helse Vest hvert år ut prosjektmidler til lokale forbedringsprosjekt, forankret i helseforetakene i regionen og private ideelle institusjoner som har avtale med Helse Vest.

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus har blitt tildelt 1 million kroner i innovasjonsmidler fra Helse Vest RHF for et samarbeid mellom etat for sykehjem, Bergen kommune og NKS Olaviken, for å utvikle en trappetrinnsmodell for digital helsehjelp for sykehjemsbeboere med sammensatte tilstander.

Prosjektet med tittelen ‘Digital bistand for ansatte på sykehjem for økt miljøterapeutisk kompetanse og bedre helsehjelp til eldre med sammensatte tilstander’, har som mål å bidra til redusert ventetid, økt behandlingskapasitet og økt behandlingskvalitet for sårbare eldre. Til sist vil prosjektet bidra til styrket samhandling mellom alderspsykiatri og kommunehelsetjeneste.

Seksjon for alderspsykiatri i Helse Bergen har bidratt til prosjektutvikling og vil forhåpentligvis bli en samarbeidspartner i prosjektet.

Sist oppdatert 27.02.2024