Et felt med grønt gress med Uffington White Horse i bakgrunnen

Miljøpolicy

NKS Olaviken arbeider kontinuerlig for å minimere miljø- og klimabelastningen fra vår drift, og vi gjennomfører miljøkartlegginger for å få kunnskap om de ulike miljøbelastningene fra driften.

Miljøpolicy

 • NKS Olaviken skal være en aktiv bidragsyter for et bedre miljø og en attraktiv arbeidsplass for nåværende og fremtidige medarbeidere
 • NKS Olaviken skal kontinuerlig jobbe med å forbedre våre miljøprestasjoner i tråd med gjeldende myndighetskrav.
 • NKS Olaviken skal tenke miljø i alt vi gjør gjennom riktig bruk av ressurser.
 • NKS Olaviken skal gå foran som et godt eksempel med vårt miljøengasjement og bruk av kreative løsninger

 

Miljømål 2024:

 • Redusere innkjøp og bruk av kopipapir med 2% per år 
 • Redusere klima avtrykk 
 • Øke sorteringsgrad av avfall (papp, papir og plast) med 2% per år 
 • Redusere matsvinn med 5% per år 


Redusere innkjøp og bruk av kopipapir med 2% per år
Tiltak 

 1. Innføre sikker utskrift
  b. «Dobbeltsidig» utskrift
  c. To like skjermer per pc
  d. Økt bruk av bærbar pc
  e. Repetere tema/målsetting på alle avdelings- og seksjonsmøter jevnlig. Bevisstgjøre ansatte 

Gjennomføre Teamsmøter der det er mulig
fremfor fysiske møter

Øke sorteringsgrad av avfall (papp, papir og plast) med 2% per år
Tiltak

 1. Merke tydeligere (større skrift) avfallsbeholdere for sortering
  b. Fjerne lokk på alle avfallsbeholdere i fellesareal
  c. Repetere tema på alle avdelings- og seksjonsmøter jevnlig. Bevisstgjøre ansatte

Redusere matsvinn med 5% per år
Tiltak

 1. Øke grad av porsjonstilpasning
  b. Redusere Olavikens produksjon av brød, rundstykker og kaker
  c. Innføre innkjøp av opp skjært brød, rundstykker og kaker fra lokal leverandør
  d. Øke Olavikens fokus på spesialkost
  e. Veie matsvinn over 4 uker x 2/år

 

NKS Olaviken sine mål knyttes opp mot følgende av FNs Bærekraftmål for bærekraftig utvikling:

2. Utrydde sult

3. God helse og livskvalitet

6. Rent vann og gode sanitærforhold

7. Renere energi til alle

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

13. Stoppe klimaendringene

17. Samarbeid for å nå målene

Sist oppdatert 15.03.2024