Klinisk etikkomité

Klinisk etikkomité (KEK) er en livssynsnøytral og uavhengig komité som skal bidra til større etisk forståelse blant ansatte, bidra konstruktivt til etisk refleksjon og til å nytte kompetansen vår til å bistå i etisk vanskelige saker i sykehuset. Vi er en tverrfaglig komité som både pasienter, pårørende og helsepersonell kan kontakte.

En strand med fotspor

Medlemmer KEK: Leder: Mari-Janne Oosterman Boonstra (Vikar for Mari-Janne: Minna Hynninen), Amalie Randine Langøy (Koordinator/sekretær), Åshild Lunde, Åshild Gjellestad, Inger Hilde Nordhus, Trude Kjelby Antoniazzi 

Kontaktinformasjon: KEK@olaviken.no

Oppgaver

  • Øke helsepersonellets kompetanse i å identifisere, analysere og avklare etiske verdispørsmål i forbindelse med pasientbehandling og ved prioritering av ressurser.
  • Bistå med råd om hvordan konkrete etiske utfordringer ved behandlingen av den enkelte   pasient kan løses, ved forespørsel fra pasienter eller helsepersonell. Pasientens nærmeste pårørende kan også be om bistand fra den kliniske etikkomiteen dersom dette antas å være i samsvar med pasientens ønske.
  • Gi tilbakemelding til hele organisasjonen om saker som er drøftet av komiteen, for videre refleksjon og økt bevissthet rundt etiske problemstillinger.
  • Arrangere seminar og undervise ansatte i etikk og prioritering

 

Eksempel på vanskelige etiske valg på sykehuset kan være:

  • Når er det riktig å begrense behandling?
  • Hvordan kan vi prioritere ressursene riktig?
  • Hvordan skal vi ta avgjørelser når pasienten ikke kan bestemme selv?
  • Hvordan kan vi kommunisere og samhandle i etiske dilemma slik at utfallet blir best mulig?

 

Sist oppdatert 11.03.2024