En liten dam med steiner og planter

FNs Bærekraftsmål nr 17

FNs bærekraftsmål nr 17 - Samarbeid for å nå målene

For helsetjenesten handler dette om:

  • Hvordan kan vi skape bedre helhet i forvaltningen, slik at innbyggere og foretak får mer sammenhengende tjenester?
  • Hvordan kan vi fremme velfungerende partnerskap innenfor det offentlige og mellom det offentlige, det private og sivilsamfunnet?
  • Hvordan kan vi stimulere til samarbeid mellom ulike sektorer?
 

NKS Olaviken har etablert samhandling med flere parter for å nå disse målene. NKS Olaviken samhandler med offentlige og private ideelle sykehus, kommuner, høyskoler og universitet. I tillegg er vi med i flere klynger som arbeider for å fremme helse blant eldre med alderspsykiatriske lidelser i årene som kommer.

Logo, firmanavn
Sist oppdatert 14.03.2024