Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Det betyr at både NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus og andre bedrifter nå må være mer åpne og transparente om hvordan virksomheten vår påvirker verden rundt oss

Åpenhetsloven - aktsomhetsvurdering

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Det betyr at både NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus og andre bedrifter nå må være mer åpne og transparente om hvordan virksomheten vår påvirker verden rundt oss. Åpenhetsloven skal bidra til at vi reduserer risikoen for at virksomheter forårsaker eller medvirker til brudd på menneskerettigheter. Den bidrar også til at vi må gjør vårt for å sikre anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører og hos våre eiere, samt hos oss selv. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette gjelder for egen virksomhet, leverandører og verdikjeden til leverandørene. Loven pålegger blant annet virksomhetene til å gjennomføre såkalte aktsomhetsvurderinger for å forstå risikoen for eventuelle brudd - og sette inn tiltak der det er nødvendig. Videre så har virksomheten en plikt til å informere om hva som er lagt til grunn ved aktsomhetsvurderingene og resultatene av disse.

Det er viktig for oss at vi kan være sikker på at egen virksomhet, samt hvordan våre leverandører driver sin virksomhet uten at dette går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette innebærer blant annet at vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger av egne leverandører som står utenfor nasjonale innkjøpsordninger som vi deltar i.

Sykehusinnkjøp og Knif gjør aktsomhetsvurderinger, forvalter, og følger opp alle de sentrale innkjøpsavtaler med sine underleverandører.

Mer om

 Knif

 

Samfunnsansvar - Sykehusinnkjøp HF (sykehusinnkjop.no)

Åpenhetsloven:

Ønsker du informasjon om hvordan vi på NKS Olaviken jobber med disse spørsmålene? Da kan du sende en skriftlig henvendelse til olaviken@olaviken.no . Svar gis innen rimelig tid. Vi ønsker å gi så gode svar som mulig, og setter derfor stor pris på om spørsmålet kan begrunnes med utfyllende informasjon om hva svaret skal bidra og/eller benyttes til.

 

 

 

​​

Sist oppdatert 26.02.2024