Min pasientjournal

All pasientbehandling skal dokumenteres i en pasientjournal. Som pasient har du rett til innsyn i din egen pasientjournal. Fra og med 1.september 2016 (psykiatri) har pasienter fått tilgang til sin elektroniske journal via helsenorge.no

Les mer her: Se pasientjournalen din fra Helse Vest - helsenorge.no


Sist oppdatert 02.02.2024