Utdanningsplan for lege i spesialisering

PÅ Olaivken alderspsykiatriske sykehus møter du et spennende fagmiljø. De ansatte er vår viktigeste ressurs og det er gode muligheter for faglig utvikling. Utdanning og kompetanseheving av tilsette er et viktig mål for oss.

Utdanningsplan:

Lege i spesialisering:

LIS generell utdanningsplan 2022.pdf

Sist oppdatert 10.08.2023