En gruppe mennesker i et rom

Undervisningstilbud hos oss

Olaviken kan i tillegg til Ola-skolen tilby skreddersydde undervisningspakker for en eller flere dager. Undervisningen kan tilrettelegges for ulike målgrupper.

Ola-skolen

Vi tilbyr årlige kurs på «Ola-skolen»:

  • Hukommelsesstimulerende terapi 
  • Tverrfaglig intervensjon for utfordrende atferd ved demens (TID-modell) (høst)
  • Demens og alderspsykiatri 

Kursene arrangeres i våre lokaler på Askøy. Det legges ut link til påmelding på hjemmesiden.

Olaviken kan også tilby skreddersydde undervisningspakker for en eller flere dager (minimum en halv dag). Temaområder for undervisningspakker er:

  • Demens og utfordrende atferd
  • Alderspsykiatri og psykiske lidelser hos eldre
  • Huntingtons sykdom
  • Tverrfaglig intervensjon for utfordrende atferd ved demens (TID-modell)
  • Møte med aggresjonsproblematikk MAP – link trykk her

Undervisningen kan tilrettelegges for ulike målgrupper.

Pris:

En halvdags undervisning: kr 5500,-

En heldags undervisning: kr 11 000,-

For MAP gjelder egne priser.

Reiseutgifter og diett etter statens regulativ kommer i tillegg når det er aktuelt.

 

Ta kontakt for mer informasjon: olaviken@olaviken.no

 

 

Sist oppdatert 27.02.2024