REACT-MCI og ANeED

NKS Olaviken deltar i REACT-MCI som er et nasjonalt forskningsprosjekt om effekten av hjernetrening ved mild kognitiv svikt. Studieperioden er 2021-2026.

Studien har en hjemmeside: www.reactmci.no

Informasjonsvideo til pasientene: https://vimeo.com/455717581/18371ceb74

Dersom du har mild kognitiv svikt kan du spørre din behandler ved NKS Olaviken om du kan delta i studien. Er ikke du pasient hos oss, men har mild kognitiv svikt, kan fastlegen henvise deg til oss for å vurdere om du kan delta i studien.

Våre pasienter kan også få tilbud om å delta i ANeED, som er en legemiddelstudie ved tidlig demens med lewylegemer. Demens med lewylegemer (DLB) gir karakteristiske symptom som kognitiv svikt, synshallusinasjoner, søvnproblem og parkinsonlignende trekk som skjelvinger og trege bevegelser. DLB er en demenstype som ofte blir underdiagnostisert og feildiagnostisert. Det fins ingen behandling som kan bremse utviklingen av sykdommen eller kurere den. Gjennom ANeED-studien håper vi å komme ett skritt nærmere en slik behandling.

Studien har en hjemmeside: ANeED-studien - Helse Fonna (helse-fonna.no)

 

Her kan du lese mer: Hjernetrening ved mild kognitiv svikt - Sørlandet sykehus HF (sshf.no)

 

Sist oppdatert 27.06.2024