DysfaSing

Nyere forskning har vist lovende resultater for systematisk bruk av musikalske vokaløvelser og sang som forebygging av svelgevansker hos pasienter med Parkinsons sykdom.

Nyere forskning har vist lovende resultater for systematisk bruk av musikalske vokaløvelser og sang som forebygging av svelgevansker hos pasienter med Parkinsons sykdom. Gjennom spesifikke sangøvelser trenes de samme musklene som anvendes i svelgsituasjoner og som svekkes både hos pasienter med Parkinsons sykdom og Huntington sykdom (HS). Gjennom kvalitative målinger har man også sett at dette øker livskvalitet og kan virke forebyggende mot apati og depresjon.

 Siste nytt fra prosjektet kan du lese her:

Olaviken Polyfon nytt.pdf

Sunniva Ulstein Kayser arbeider til daglig som musikkterapeut med pasienter med HS sykdom ved vår Nevropsykiatrisk avdeling.  Sammen med Linda Røyseth Lohne, fagansvarlig og ergoterapeut v/ samme avdeling, har de det siste året arbeidet med i å utvikle et forskningsprosjekt for å undersøke om pasienter med HS kan få like mye nytte av musikkterapi og systematisk vokaltrening som pasienter med Parkinsons sykdom. Tre brukerrepresentanter (to pårørende og en person i tidlig fase av HS) har vært aktive i utviklingen av prosjektet. Wolfgang Schmid, førsteamanuensis ved Griegakademiet v/ UIB er hovedveileder, mens Minna Hynninen (klinikkleder ved NKS Olaviken) og Geir Olve Skeie (overlege v/ nevrologisk avdeling, Haukeland og professor v/Griegakademiet UIB) er biveileder. Karsten Specht (leder for Bergen fMRI Group og professor ved Institutt for Biologisk og Medisinsk psykologi, UIB) er også involvert i prosjektet sammen med fagpersoner ved radiologisk avdeling v/ Haukeland Universitetssykehus.  Gjennom ett allerede etablert samarbeid med firmaet Alight, skal en musikkterapiapp benyttes for egentrening mellom intervensjonene.

Intervensjonens effekt vil bli målt kvantitativt for livskvalitet, depresjon og svelgmuskulatur. Det vil også bli gjort kvalitative intervjuer av deltagere.

 

 I første omgang vil hypotesen testes ut i en pilotstudie med to deltakere, rekruttert fra NKS Olavikens Nevropsykiatriske Poliklinikk.  Pilotstudien er finansiert av Polyfon Kunnskapsklynge for Musikkterapi og NKS Olaviken. På bakgrunn av erfaringer fra denne studien, vil det settes i gang en større hovedstudie i et PhD forløp. 


Sist oppdatert 20.06.2022