Behandlingsplan som verktøy

Helse Vest har laget en forbedringsutdanning bestående av en "grunnutdanning» i forbedringsmetodikk. Utdanning er pr i dag nettbasert på grunn av Covid-19. På Olaviken er det seksjonsleder Mona Throndsen og spesialsykepleier Anita Larsen som deltar.

Utdanningene er bygget opp rundt samme tematikk som de nasjonale og internasjonale utdanningene. Det vil si at de er praktisk orientert, og alle deltakerne har et forbedringsprosjekt de skal gjennomføre i løpet av utdanningen.

Forbedringsutdanningen gir oss kunnskap om hvordan jobbe i tverrfaglige team, motivere til endring, håndtere motstand og hvordan få til varige endringer er viktige tema. Målet er å gi oss en hel verktøykasse til bruk i forbedringsarbeidet.

Vi har under denne utdanningen valgt å starte prosjekt i seksjon 3. I vårt prosjekt fokuserer vi på miljøterapi i behandlingsplaner. Behandlingsplaner er et viktig verktøy som brukes aktiv til daglig dokumentasjon, og som et verktøy til fokusområder som er sentrale under utredningsoppholdet. Vi mener at alle pasienter skal ha personsentrerte miljøtiltak i sitt behandlingsforløp. Prosjektet foregår i første omgang i seksjon 3. Vi får hjelp fra prosjektgruppen vår, som består av sykepleier Heidi Trovåg, vernepleier Veronika Hove, psykologspesialist Herborg Vatnelid og fagansvarlig Else Wilhelmsen.   

 

  • Annet som kommer etter hvert under Fagutvikling: Brighter Age, Ernæringsgruppe


Sist oppdatert 30.03.2023