Egenandel og frikort

Egenandel er betaling som inngår i opptjening til frikort for helsetjenester.

På helsenorge.no kan du lese mer om ordningen

Egenandelstaket i 2021 er 2 460 kr og du vil automatisk få tilsendt frikort om du oppnår denne grensen. 

På helsenorge.no kan du lese mer om frikort-ordningen

Vi minner om at dersom du ikke møter til timen din i poliklinikken blir du belastet med et ikke møtt gebyr (for tiden 375 kr). Dette gebyret inngår ikke i egenandelen eller i frikortordningen. Dersom du ikke kan møte til avtalen din må du melde fra minst 24 timer før.


Sist oppdatert 26.04.2021