Brukerrepresentanter

NKS Olaviken har to brukerrepresentanter, som deltar fast i Kvalitets- og Pasientsikkerhetsutvalget (KOP).

Dersom du som pasient eller pårørende har forbedringsforslag eller en sak som du ønsker at tas videre til sykehusledelsen eller KOP, kan du ta kontakt med brukerrepresentantene:

 E-post: brukerrepresentant.olaviken@gmail.com

Postadresse: Brukerrepresentanter, NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus, Askvegen 150, 5306 Erdal.

Brukerrepresentantene bistår ikke i spesfikke spørsmål knyttet til din/din pårørendes behandling. Du kan ta kontakt med din behandler med slike spørsmål, eller evt med pasientombud:

Pasient- og brukerombudet Vestland (kontor Bergen)

E-post: hordaland@pasientogbrukerombudet.no

Tlf. 55 21 80 90

 


Sist oppdatert 26.04.2021