Pårørende

Pårørende er viktige samarbeidspartnere i utredning og behandling. Pårørende har også rett til generell veiledning og informasjon når de henvender seg til helsetjenesten. Jo mindre pasienten er i stand til å ivareta seg selv, desto flere rettigheter har pårørende.

Les mer om pårørendes rettigheter: https://www.helsenorge.no/parorende/parorendes-rettigheter/

 

Pårørende trenger av og til å få hjelp selv, slik at de ikke sliter seg ut eller blir syke selv. Som pårørende kan du be om få en støttesamtale eller en samtale med en behandler for å få mer informasjon og veiledning. For pårørende til pasienter som legges inn i vår døgnavdeling pga. angst eller depresjon har vi også en undervisnings- og samtalegruppe.

 

Barn som pårørende, les mer: Barn som pårørende trenger åpenhet om sykdom - helsenorge.no

 


Sist oppdatert 01.02.2024