Korona

Våre pasienter er, ut fra alder og sykdomsbilde, i høyrisikogruppen for smitte. På grunn av koronapandemien er det vårt overordnet mål nå å gjøre det vi kan for å hindre smittespredning og samtidig tilby forsvarlig helsehjelp til våre pasienter.

 Til henviser

Ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus vurderer vi nye henvisninger som vanlig. På grunn av smittevernhensyn kan vi benytte telefon-/videokonsultasjoner når det er hensiktsmessig.

Vi svarer telefonhenvendelser raskt og kan bidra med råd til fastleger, tilsynsleger på sykehjem og andre samarbeidspartnere i primær- og spesialisthelsetjenesten. Vi kan også tilby videokonsultasjoner med veiledning for sykehjem.

Pasienter som blir innlagt hos oss fra sykehjem må være testet for covid-19 før innleggelse, og testen skal ikke være eldre enn 3 dager.

Pasienter som kommer hjemmefra bør også testes innen 3 dager før innleggelse. Dersom dette ikke lar seg gjøre, blir pasientene testet hos oss ved innkomst.

Ved spørsmål, ta kontakt tlf 56 15 10 00.

Til pasienter og pårørende

Poliklinikk

På grunn av pågående koronapandemi vil det utfra smittevernhensyn tas følgende forhåndsregler før oppmøte på time:

  • Når du møter i poliklinikken vil det bli foretatt en muntlig screening i forhold til koronasymptomer.
  • På grunn av koronapandemien må du/dere holde avstand til andre på poliklinikken.
  • Du skal ikke håndhilse på noen av personalet på poliklinikken.
  • Du må komme til poliklinikken max 10 min før avtalt time og når timen er over må du forlate lokalene så snart du er ferdig.
  • Du/dere vil også bli bedt om desinfisere hendene med håndsprit før og etter timen.
  • Vi begrenser antall pårørende som følger en pasient til poliklinikken til maks. to.

På poliklinikken har vi økt renhold på grunn av smitte. 

Ved behov for råd og veiledning før den oppsatte timen kan du kontakte poliklinikken på telefon: 55 381880.

Døgnpostene

Pasienter i døgnpostene kan ha to besøk pr uke (maks. to besøkende om gangen). Besøkene må avtales på forhånd og de gjennomføres i et rom utenfor posten. Det må brukes munnbind når man er i bevegelse og ikke kan være sikker på å kunne holde minst to meters avstand. 

Permisjoner er tillatt kun når disse er en sentral del av pasientens behandlingsplan (f eks. ferdighetstrening). Det må understrekes at pasienter som skal ha permisjon må forholde seg til nasjonale tiltak og retningslinjer, særlig mtp antall kontakter og besøk. I hovedsak skal en unngå kontakt med andre enn medlemmer i egen husstand.

Ta kontakt for mer informasjon eller for å avtale besøk, 56 15 10 00.


Sist oppdatert 19.05.2021