Alderspsykiatrisk poliklinikk

Ved alderspsykiatrisk poliklinikk utreder vi tilstander der det er mistanke om demens. Vi tilbyr også undersøkelse og behandling av eldre med nyoppståtte psykiatriske sykdommer.

Poliklinikken har lokaler på Haraldsplass Diakonale sykehus i 7. etg. Vanligvis skjer utredningen her, men
noen ganger gjør vi utredningen i pasientenes hjem eller i institusjonen
pasienten oppholder seg.

Utredningen skjer oftest i et tverrfaglig team der lege og/eller psykolog og
sykepleier inngår.

Etter utredningen får pasient og pårørende muntlig tilbakemelding om
resultatet. 
Skriftlig informasjon sendes til henvisende lege. 

Kontakt

Slik finner du fram

En gruppe hvite blomster

Poliklinikken