Nevropsykiatrisk seksjon Huntington

Vi har erfaring med personer med Huntingtons sykdom helt tilbake til 1985; den gang i samme seksjon som personer med demens. I 1998 erkjente vi behovet for spesialisert pleie for personer med Huntingtons sykdom i egen seksjon. Derfor startet vi i 1999 en egen seksjon for personer med Huntingtons sykdom. Huntington poliklinikk ble åpnet i 2007. I dag har vi en seksjon med 10 sengeplasser.

Vi jobber i tverrfaglig team som består av spesialsykepleiere, sykepleiere, ergoterapeut, vernepleier, spesialhjelpepleiere, hjelpepleiere, lege/psykiater, psykologspesialist, Marte Meo-terapeut, musikkterapeut.

For å tilegne oss mer kunnskap, har vi hospitert både i Nederland og Danmark. I tillegg er 2 av de ansatte i seksjonen tilknyttet det europeiske Huntington nettverket.
NKS Olaviken har driftsavtale med Bergen kommune om kjøp av 3 sykehjemsplasser.
Vi kan også tilby plass til pasienter fra andre kommuner dersom hjemkommunen vil inngå avtale og vi har ledige plasser.6 andre kommuner har inngått avtale med oss.

Nevropsykiatrisk seksjon Huntington er et av fem ressurssentre i Norge tilknyttet et nasjonalt fagnettverk. Vi har regionale nettverksgrupper for kommunene i Vestland fylke. Vi tilbyr veiledning og undervisning til helsepersonell i kommunene som hjelper personer med Huntington sykdom. Dette er et gratis tilbud.


Sist oppdatert 30.01.2024