Drift

Drift: Blant oppgavene til drift er renhold, sikkerhet og vedlikehold av sykehusets bygg og anlegg, dyrehold

Drift: Blant oppgavene til drift er renhold, sikkerhet og vedlikehold av sykehusets bygg og anlegg, dyrehold 

Kontakt:

Administrasjonssjef: mette.franck.johnsen@olaviken.no, tlf +47 478 02095 

Driftsleder: leon.andreassen@olaviken.no tlf +47 913 16 125

 

Sist oppdatert 01.03.2024