Administrasjon

Administrasjon: Administrasjonen drifter viktige administrative funksjoner som sikrer at våre ansatte får rett lønn til rett tid, og at det blir gjennomført gode innkjøpsprosesser som gir rett kvalitet til en rett pris.

  • Administrasjon: Administrasjonen drifter viktige administrative funksjoner som sikrer at våre ansatte får rett lønn til rett tid, og at det blir gjennomført gode innkjøpsprosesser som gir rett kvalitet til en rett pris.

Vi har ansvar for: 

  • HR og organisasjon – inkl. faglig rådgivning og utviklingsstøtte, opplæring, utvikling av rammeverk og rutiner, arkiv, kommunikasjon 
  • Økonomistyring og IT – inkl. lønn/fravær, regnskap og oppfølging av en rekke av de administrative fagsystemene ved NKS Olaviken 

Kontakt:  

Sist oppdatert 01.03.2024