Seksjon 2 og 3

Seksjon 2 har plass til 6 pasienter og seksjon 3 har plass til 9 pasienter. Postene er spesialisert på utredning og behandling av demenslidelser, alvorlige psykiske lidelser og utfordrende atferd.

I seksjonene jobber de ulike faggruppene tett sammen i vurderingen av pasientenes behandlingsbehov. Vi har fokus på pasientens mestring og funksjonsnivå, aldersforandringer og psykiske symptomer. Vi vurderer også pasientenes somatiske tilstand.   
I utredning får pasienten somatisk gjennomgang og kognitiv testing ved psykolog ved behov. Det gjøres kartlegging av symptomutvikling over tid, ergoterapeutisk kartlegging og utprøving av miljøtiltak. 
I behandlingen setter vi fokus på målrettet bruk av psykologisk behandling, miljøbehandling og medikamentelle tiltak. Vi har særlig fokus på bruk av musikkterapi, god kommunikasjon blant annet med kognitive metoder og Marte Meo-videoveiledning, fysisk aktivitet, ernæring og måltid.  
Vi samarbeider tett med pårørende og de kommunale tjenestene. Vi tilbyr også oppfølging med råd, veiledning og undervisning til personale i kommunen i etterkant av utskriving.

Kontakt

Telefon

Postadresse

Askvegen 150, 5306 Erdal

Slik finner du fram

Oppmøtested

Inngang A for besøkende til Post 1 og 3. Inngang B for besøkende til post 2 og Huntington.

Adresse

Besøkstider
  • I dag 16:00 - 18:30
  • Mandag 16:00 - 18:30
  • Tirsdag 16:00 - 18:30
  • Onsdag 16:00 - 18:30
  • Torsdag 16:00 - 18:30
  • Fredag 16:00 - 18:30
  • Lørdag 16:00 - 18:30
  • Søndag 16:00 - 18:30
Et tre foran en bygning

NKS Olaviken sykehus

Askvegen 150

5306 Erdal