Seksjon 1

Seksjonen har plass til 6 pasienter og er spesialisert på utredning og behandling til pasienter med allmennpsykiatriske lidelser som angst og depresjon. I seksjon 1 får pasienten en rekke utredninger, deriblant utredning av psykiske lidelser, kognitiv fungering, kartlegging av fungeringsevne, somatisk undersøkelse, kartlegging av symptomutvikling over tid og utprøving av miljøtiltak.   Ved posten anvendes strukturert og systematisk miljøterapi som bygger på kognitiv-atferdsterapeutiske prinsipper. Behandlingen er tverrfaglig. Eksempel på tilbud i posten er blant annet individualterapi ved psykolog, temagrupper ledet av sykepleier, psykoedukasjon, musikkterapi, ulike aktiviteter mm.  Vi samarbeider tett med pårørende og de kommunale tjenestene.

Slik finner du fram

Adresse

Besøkstider
  • I dag 16:00 - 18:30
  • Mandag 16:00 - 18:30
  • Tirsdag 16:00 - 18:30
  • Onsdag 16:00 - 18:30
  • Torsdag 16:00 - 18:30
  • Fredag 16:00 - 18:30
  • Lørdag 16:00 - 18:30
  • Søndag 16:00 - 18:30
Et tre foran en bygning

NKS Olaviken sykehus

Askvegen 150

5306 Erdal