Nevropsykiatrisk utredning

NKS Olaviken tilbyr utredning på spesialisthelsetjenestenivå for problemstillinger relatert til Huntingtons sykdom. Hovedfokus under utredningsoppholdet: Kartlegging av ADL-nivå/fokus på muligheten av å kunne nyttiggjøre seg pasientens ressurser gjennom riktig tilrettelegging av hverdagen («energiøkonomisering») Ergoterapi Atferdsproblematikk Ernæringssituasjon Søvnproblematikk Kognitiv fungering Medikamentgjennomgang og somatisk undersøkelse Psykisk helsetilstand Varighet ca. 6-8 uker. Oppfølging i etterkant av oppholdet med blant annet råd og veiledning ved behov.

Kontakt

Telefon

Ved problemer med telefonlinjene, kan du ringe mobilnr.: 48995447 til avdelingen.

Postadresse

Askvegen 150, 5306 Erdal

Slik finner du fram

Oppmøtested

Inngang A, henvedelse i resepsjonen på dagtid, ellers ring på dørklokke merket Post 3.

Adresse

Åpningstider
  • I dag 15:00 - 18:30
  • Mandag 15:00 - 18:30
  • Tirsdag 15:00 - 18:30
  • Onsdag 15:00 - 18:30
  • Torsdag 15:00 - 18:30
  • Fredag 15:00 - 18:30
  • Lørdag 15:00 - 18:30
  • Søndag 15:00 - 18:30
Et tre foran en bygning

NKS Olaviken sykehus

Askvegen 150

5306 Erdal