Nevropsykiatrisk avdeling Huntington

Vi har erfaring med personer med Huntingtons sykdom helt tilbake til 1985. Den gang på samme avdeling som personer med demens. I 1998 erkjente vi behovet for spesialisert pleie for personer med Huntingtons sykdom på egen avdeling. Derfor startet vi i 1999 en egen avdeling for personer med Huntingtons sykdom. Huntington poliklinikk ble åpnet i 2007.

I dag har vi en avdeling med 10 sengeplasser.

I tillegg kan vi nå tilby utredning på spesialisthelsetjeneste nivå.

Vi jobber i tverrfaglig team som består av spesialsykepleiere, sykepleiere, ergoterapeut, vernepleier, spesialhjelpepleiere, hjelpepleiere, lege/psykiater,psykologspesialist, Marte Meo-terapeut, musikkterapeut og kokk.

For å tilegne oss mer kunnskap, har vi hospitert både i Nederland og Danmark. I tillegg er 2 av de ansatte i avdelingen tilknyttet det europeiske Huntington nettverket.

NKS Olaviken har driftsavtale med Bergen kommune om kjøp av 3 sykehjemsplasser.

Vi kan også tilby plass til pasienter fra andre kommuner dersom hjemkommunen vil inngå avtale og vi har ledige plasser. 3 andre kommuner har inngått avtale med oss.

Vi har personale som veileder og underviser og tar imot hospitanter.

Ta kontakt for mer informasjon.

Kontakt

Telefon

Ved problemer med telefonlinjene, kan du ringe mobilnr.: 48995447 til avdelingen.

Postadresse

Askvegen 150, 5306 Erdal

Slik finner du fram

Oppmøtested

Inngang B, ring på dørklokke merket "Hunt" og vent på svar.

Adresse

Åpningstider
  • I dag 15:00 - 18:30
  • Mandag 15:00 - 18:30
  • Tirsdag 15:00 - 18:30
  • Onsdag 15:00 - 18:30
  • Torsdag 15:00 - 18:30
  • Fredag 15:00 - 18:30
  • Lørdag 15:00 - 18:30
  • Søndag 15:00 - 18:30
Et tre foran en bygning

NKS Olaviken sykehus

Askvegen 150

5306 Erdal