Et tre foran en bygning

Avdeling døgn

Våre 21 døgnplasser er fordelt på 3 avdelinger. 1 åpen seksjon (Seksjon 1) og 2 lukkede seksjoner ( Seksjon 2 og 3) I seksjonene jobber de ulike faggruppene tett sammen i vurderingen av pasientenes behandlingsbehov. Vi har fokus på pasientens mestring og funksjonsnivå, aldersforandringer og psykiske symptomer. Vi vurderer også pasientenes somatiske tilstand.    I utredning får pasienten somatisk gjennomgang og kognitiv testing ved psykolog ved behov. Det gjøres kartlegging av symptomutvikling over tid, ergoterapeutisk kartlegging og utprøving av miljøtiltak.  I behandlingen setter vi fokus på målrettet bruk av psykologisk behandling, miljøbehandling og medikamentelle tiltak. Vi har særlig fokus på bruk av musikkterapi, god kommunikasjon blant annet med kognitive metoder og Marte Meo-videoveiledning, fysisk aktivitet, ernæring og måltid.   Vi samarbeider tett med pårørende og de kommunale tjenestene. Vi tilbyr også oppfølging med råd, veiledning og undervisning til personale i kommunen i etterkant av utskriving.

Kontakt

Telefon

Ved problemer med telefonlinjene, kan du ringe 93413261 til Seksjon 3. post 1 og 2 er stengt for ombygging. 48490214 til Seksjon 1, 48995469 til Seksjon 2 og

Postadresse

Askvegen 150, 5306 Erdal

Slik finner du fram

Oppmøtested

Inngang A for besøkende til Seksjon 1 og 3. Inngang B for besøkende til Seksjon 2 og Nevropsykiatrisk seksjon