Rett pasient på rett sted til rett tid

Etablerte strukturer for samhandling på spesialistnivå for å realisere rett pasient på rett sted til rett tid.

En person som holder et brød

Tiltak og organisering: Samlokalisering og samarbeid mellom NKS Olavikens poliklinikk og Helse Bergens seksjon for alderspsykiatri kan bidra til å etablere et solid og bærekraftig alderspsykiatrisk fagmiljø med flere spesialister i opptaksområdet og samtidig støtte samhandling og utvikling av samordnete og koordinerte tjenester:

   • Felles inntaksteam
   • Differensierte senger (subakutte mv)
   • Tilsynsordning for mottaksklinikken, somatiske avdelinger og evt også DPS.
   • Tverrfaglig samarbeid med geriatrisk ressurs i Helse Bergen – eks ifm mottak av ny pasient
   • Felles telefonvakt for rådgivning til primærhelsetjenesten
   • Koordinering av kompetansehevende tiltak mot kommunene
   • ​Forskningssamarbeid innenfor alderspsykiatriSist oppdatert 17.08.2022