Overlege ved NKS Olaviken har samme med kollegaer ved UiB funnet at hjemmeboende personer med demens fikk økt nivå av psykose og depresjon de første 6-8 ukene av koronapandemien våren 2020.

Overlege ved NKS Olaviken har samme med kollegaer ved UiB  funnet at hjemmeboende personer med demens fikk økt nivå av psykose og depresjon de første 6-8 ukene av koronapandemien våren 2020.


Overlege ved NKS Olaviken har samme med kollegaer ved UiB  funnet at hjemmeboende personer med demens fikk økt nivå av psykose og depresjon de første 6-8 ukene av koronapandemien våren 2020. AV de 104 personene som ble undersøkt hadde hele 55% økning i nevropsykiatriske symptomer totalt sett, og det var en sterk sammenheng mellom økning i symptomer og utsatt eller avlyste kontakter med helsevesenet. Dette viser at det er svært viktig med kontinuitet i tjenestene for vår pasientgruppe.

Se sak fra NRK:

https://www.nrk.no/vestland/forskere-fra-uib-og-harvard-studerte-nedstenging_-folk-med-demens-fikk-sykdommen-forverret-1.15830273?fbclid=IwAR25s5_MYi4LMcDCaH9loaTlEKtpzrvaOJuIetxjzbCunW6O7Y7k3RVNPH8


Sist oppdatert 08.02.2022