Invitasjon til TID-kurs

TID-kurs Tverrfaglig intervensjonsmodell for utfordrende atferd ved Demens og andre psykiske tilstander

 

TID-kurs

Tverrfaglig intervensjonsmodell for utfordrende atferd ved Demens og andre psykiske tilstander

 

05.-06. desember

 Dag 1: 05. des. kl. 0900-1430 Basiskurs med grunnleggende innføring i metoden

 Dag 2: 06. des. kl. 9-12   Administratorkurs hvor man har fokus på det å lede et TID-møte  (halv dag)

 TID er et verktøy som anvendes for å utrede, tolke og behandle atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens og andre alvorlige psykiske lidelser. Kurset er lagt opp med forelesninger, øvelser og diskusjoner.

 Kursdagene er egnet for alle som arbeider med personer med demens og andre psykiske tilstander med utfordrende atferd.

 Man kan her velge å delta på begge dager eller bare dag 1.

Husk å presisere i påmeldingen på e-post hvilke dager du kommer.

 Pris: 600 kr dag 1, 400 kr dag 2.

 Påmeldingsfrist: 30.11.22

Det blir servert en enkel lunsj begge dager. Meld allergier i påmeldingen.

 

Påmelding på mail: olaviken@olaviken.no

Begrenset antall plasser.

Kurssted: NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus

Ved spørsmål ring 56 15 10 00 og spør etter Nina Langøy eller Anne Sørvig ​Sist oppdatert 05.01.2023