Homeside

HOMESIDE er et stort EU-finansiert prosjekt som  undersøker om det å synge, lytte og bevege seg til musikk sammen, eller det å lese sammen, kan ha positiv effekt på hjemmeboende personer med demens og deres nærmeste Deltakerne får hjelp av musikk- og ergoterapeuter til gjennomføring.

Et par menn som spiller gitar


HOMESIDE er et stort EU-finansiert prosjekt som  undersøker om det å synge, lytte og bevege seg til musikk sammen, eller det å lese sammen, kan ha positiv effekt på hjemmeboende personer med demens og deres nærmeste Deltakerne får hjelp av musikk- og ergoterapeuter til gjennomføring. Opplegget blir individuelt tilpasset hvert par. Det primære målet er å teste effekten av tre måneders hjemmebaserte musikk- og leseprogram  på atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens.

 

Forskere fra fem land deltar i HOMESIDE: Australia, Storbritannia, Tyskland, Polen og Norge. I Norge ledes det norske forskerteamet av professor Karette Stensæth ved Musikkhøgskolen. Flere fagpersoner er engasjert i prosjektet, blant annet Flere fagpersoner er engasjert i prosjektet. Blant annet er musikkterapeut Solgunn E. Knardal fra Olaviken med. Hun er av landets mest erfarne musikkterapeuter innen demensomsorgen.

 

Prosjektet vekker internasjonal oppmerksomhet, blant annet ble fagmiljøet ved Anglia Ruskin University i Storbritannia tildelt the Queens Anniversary Price av Prins Charles og Prinsesse Anne, nettopp for arbeidet med dette prosjektet. Musikkterapiforsking i verdensklasse, står det i begrunnelsen. https://aru.ac.uk/news/aru-receives-the-queens-anniversary-prize

 

For mer informasjon:

https://nmh.no/forskning/prosjekter/homeside

HOMESIDE Norge har også en egen facebookside.

 

En håper at prosjektet kan være med på å belyse effekten av – og behovet for aktivitet gjerne sammen med sine kjære for hjemmeboende personer med demens.

Homeside-studien er pågående og rekrutterer nye deltakere helt til 23. juni 2022. 

Interesserte kan melde seg på direkte her: 

homeside@nmh.no eller ringe 45515766

Det er helt uforpliktende å ta kontakt. Mange av deltakerne sier de finner stor glede og mening i å delta i aktivitetene studien tilbyr. 

Les mer om studien: www.homesidestudy.eu/norway

​ 


Sist oppdatert 28.03.2022