Hjernetrim i hjemmet

NKS Olaviken Alderspsykiatriske sykehus samarbeider med Nasjonalt senter for aldring og helse om prosjektet "Hjernetrim i hjemmet"


Prosjektet handler om å prøve ut en ny norsk manual for individuell kognitiv stimuleringsterapi for personer med mild til moderat demens. Manualen «Å gjøre en forskjell 3» beskriver hvordan pårørende kan bruke ulike aktiviteter for å stimulere til hjernetrim, glede og felles hygge.

«Hjernetrim i hjemmet» har som formål å intervjue pårørende om brukervennlighet og nytte av manualen. NKS Olaviken ønsker å rekruttere og intervjue deltakere i Vestlandsområdet, og inviterer nå pårørende av personer med demens til å prøve manualen sammen sin ektefelle/sitt familiemedlem i en åtte-ukers periode. Prosjektdeltakelsen innebærer at pårørende deltar i tre intervjuer i løpet av denne tiden. Som deltakere får dere manualen gratis.

 Høres dette ut som noe dere ønsker å være med på kan dere lese mer om hvordan dere kan melde dere på her:  invitasjon og samtykke (aldringoghelse.no)

 Dere kan lese mer om prosjektet på aldring og helse sin nettside: Hjernetrim i hjemmet - Nasjonalt senter for aldring og helse 

 

Prosjektmedarbeider ved NKS Olaviken er psykologspesialist Kristine Gustavsen Madsø (PhD)


Sist oppdatert 02.06.2022