Print this page


Ventetid for poliklinisk utredning og innleggelse.
 
Vi forsøker å gi tilbud om rask utredning og behandling når dette er nødvendig.


For å se ventetider klikk her:
https://helsenorge.no/velg-behandlingssted/ventetider-for-behandling?bid=96