Print this page
Poliklinikken
 Fra venstre: Bodil Steffensen, Harriet Meling, Hilde Tyvoll, Minna Hynninen, Lisbeth B Johansen, Erik R Hauge, Tone Kutcher.
 
Fra venstre: Bodil Steffensen, Harriet Meling, Hilde Tyvoll, Minna Hynninen, Lisbeth B Johansen, Erik R Hauge, Tone Kutcher.
 

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus har poliklinikk og hukommelsesklinikk i Bergen, ved Haraldsplass Diakonale Sykehus, 7.etasje.

Alle søknader om behandling og utredning sendes til poliklinikken. Søknad må komme fra lege.


Utredning skjer i poliklinikken eller ved hjemmebesøk evt. institusjonsbesøk. I tillegg til å snakke med og undersøke pasienten ønsker vi å treffe pårørende og eventuelt helsepersonell for å få best mulig informasjon om pasienten.

Når det er nødvendig, følger vi pasienten opp poliklinisk. Oppfølgingen kan bestå av råd og veiledning til helsetjenesten og pårørende når det gjelder behandlings- og omsorgstiltak, f.eks. hvilket omsorgsnivå pasienten bør være på.

I enkelte tilfeller er det nødvendig med innleggelse i vår utredningsavdeling.

Innleggelse ved vår utredningsavdeling.
Varigheten av innleggelsen vil vanligvis være 3-6 uker. Mange av våre pasienter er ikke i stand til å gi et informert samtykke til innleggelse. Derfor blir de fleste av våre pasienter innlagt etter psykisk helsevernloven.

Etter loven er det ikke nødvendig at pårørende må underskrive tutorbegjæring, - innleggende lege ordner alt det formelle.

Imidlertid kan pårørende bli bedt om å underskrive en samtykkeerklæring dersom pasienten ikke selv er i stand til å gi et informert samtykke om innleggelse.

Samarbeid med pårørende.
Vi er helt avhengig av samarbeid med pårørende for å få gjort en god vurdering av pasientene. Pårørende til mennesker med aldersdemens eller andre lignende tilstander, har ofte behov for informasjon. Slik informasjon om sykdommen og aktuelle hjelpetiltak vil vi formidle.

Dersom du har spørsmål etter å ha lest dette, er du velkommen til å ta kontakt med oss.