Print this page


Publikasjoner 2015-2017
 2017:

Chwiszczuk, L; Breitve, MH; Hynninen, KM; Brønnick, K; Gjerstad, M; Aarsland, D; Rongve, A.
REM sleep behaviour disorder is not associated with a more rapid cognitive decline in mild dementia. Frontiers in Neurology, section Neurodegeneration, 2017.

Molde, H; Hynninen, KM; Torsheim, T; Bendixen, AB; Engedal, K; Pachana, NA; Nordhus, IH.
A bifactor and item response analysis of the geriatric anxiety inventory. International psychogeriatrics 2017

Nordhus, IH; Lunde, L-H; Bystad, MK; Hansen, F; Hynninen, KM.
Nye tider - andre eldre. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2017 ;Volum 54.(1) s. 4-5

Ronold, EH; Skagen, KE; Wilhelmsen, ES; Vatnelid, H.
Behandlingsforløp ved NKS Olaviken alderpsykiatriske sykehus - Hva gjør vi?. Demens & Alderspsykiatri 2017 ;Volum 21.(2) s. 36-39

Hynninen, KM; Nordhus, IH.
Non-pharmacological Interventions to Manage Depression and Anxiety Associated with Chronic Respiratory Diseases: Cognitive Behavioral Therapy and Others. I: Depression and Anxiety in Patients with Chronic Respiratory Diseases. Springer 2017 ISBN 9781493970070. s. 149-165


2016:

Breitve, MH; Hynninen, KM; Brønnick, KS; Chwiszczuk, L; Auestad, BH; Aarsland, D; Rongve, A.
A longitudinal study of anxiety and cognitive decline in dementia with Lewy bodies and Alzheimer's disease. Alzheimer's Research & Therapy 2016 ;Volum 8:3.

Chwiszczuk, L; Breitve, MH; Hynninen, KM; Gjerstad, MD; Aarsland, D; Rongve, A.
Higher Frequency and Complexity of Sleep Disturbances in Dementia with Lewy Bodies as Compared to Alzheimer's Disease. Neurodegenerative Diseases 2016 ;Volum 16.(3-4) s. 152-160

Fasmer, OB; Hauge, ER; Berle, JØ; Dilsaver, SC.; Ødegaard, KJ.
Distribution of active and resting periods in the motor activity of patients with depression and schizophrenia. Psychiatry Investigation 2016 ;Volum 13.(1) s. 112-120

Johnsen, E; Fathian, F; Kroken, RA; Steen, VM; Jørgensen, HA; Gjestad, R; Løberg, E-M.
The serum level of C-reactive protein (CRP) is associated with cognitive performance in acute phase psychosis. BMC Psychiatry 2016 ;Volum 16.(60)

Mjørud, M; Røsvik, J-K; Rokstad, AMM; Munch, M; Røen, IM.
Bruk av fire metoder for å implementere personsentrert omsorg; VIPS praksismodell, Dementia Care Mapping, Marte Meo og planverktøy for strukturering av miljøbehandling. Demens & Alderspsykiatri 2016; Volum 20(3), s. 34-37.

Knardal, S; Hynninen, KM.
Musikkterapi i alderspsykiatrien: utredning og behandling. I: Musikkterapi og eldrehelse. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02463-9. s. 120-132

Røsvik, J-K; Mjørud, M; Rokstad, AMM; Røen, IM; Munch, M.
Implementering av Personsentrert Omsorg. Aldring og helse 2016 (ISBN 978-82-8061-278-6) 56 s.

2015:

Breitve, Monica Haraldseid; Chwiszczuk, Luiza; Hynninen, Minna.
En pilotstudie av Test Your Memory (TYM) – Et alternativ til MMSE-NR?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2015 ;Volum 52.(1) s. 49-53

Helland, Laila.
Marte Meo-metoden i demensomsorgen. Ergoterapeuten #1-2015/58 2015 (1) s. 60-62

Munch, Marianne; Anita, Røyrvik.
Frå angst og utryggleik til tryggleik og kontroll. Tidsskriftet Demens & Alderspsykiatri 2015 ;Volum 19.(4) s. 33-36

Munch, M.
Verdighet i pleierelasjoner. Marte Meo-metodens bidrag. I: En Verdig alderdom : omsorg ved livets slutt. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1649-9. s. 101-111

Knardal, S; Moltubak, A.
Ressurshefte for musikkterapeuter (Kapittel 1). Universitetet i Bergen: Publisert på nett 2015 9 s.

Munch, M; Andersen, AE; Storjord, M-B.
Marte Meo Arbeidshefte. Aldring og helse 2015 (ISBN 978-82-8061-248-9) 55 s.