Print this page
Nevropsykiatrisk spesialsykehjem for personer med Huntingtons sykdom
 

Vi har erfaring med personer med Huntingtons sykdom helt tilbake til 1985. Den gang på samme avdeling som personer med demens.
I 1998 erkjente vi behovet for spesialisert pleie for personer med Huntingtons sykdom på egen avdeling. Derfor startet vi i 1999 en egen avdeling for personer med Huntingtons sykdom.
Huntington poliklinikk ble åpnet i 2007.
I dag har vi en avdeling med 9 sengeplasser.
I tillegg kan vi nå tilby utredning på spesialisthelsetjeneste nivå.

Vi jobber i tverrfaglig team som består av spesialsykepleiere, sykepleiere, ergoterapeut, vernepleier, spesialhjelpepleiere, hjelpepleiere, lege/psykiater,psykologspesialist, Marte Meo-terapeut, musikkterapeut og kokk.

For å tilegne oss mer kunnskap, har vi hospitert både i Nederland og Danmark. I tillegg er 2 av de ansatte i avdelingen tilknyttet det europeiske Huntington nettverket.

NKS Olaviken har driftsavtale med Bergen kommune om kjøp av 5 sykehjemsplasser.

Vi kan også tilby plass til pasienter fra andre kommuner dersom hjemkommunen vil inngå avtale og vi har ledige plasser. 3 andre kommuner har inngått avtale med oss.

Vi har personale som veileder og underviser og tar imot hospitanter. Ta kontakt for mer informasjon.