Print this page
Døgnpostene
 

Pasienter som henvises til vår alderspsykiatriske poliklinikk vil i noen tilfeller bli vurdert til å ha behov for en innleggelse i en av våre utredningsposter på sykehuset.
I sykehuset har vi 20 sengeplasser fordelt på 3 poster, samt 1 nevropsykiatrisk utredningsplass.

I postene arbeider det psykiater, psykolog, somatisk lege, sykepleiere, vernepleiere, musikkterapeut, ergoterapeuter og hjelpepleiere. Mange av de ansatte har spesialutdanning på sitt fagområde. De ansatte arbeider tverrfaglig i utredningen og behandlingen av pasientene.